AYDIN ARTI BİR OSGB daha önce iş sağlığı ve güvenliği alanında uzun süre çalışan ve bu konuda şirketlere danışmanlık hizmeti veren işyeri hekimi ve bir iş güvenliği uzmanları tarafından, edindikleri tecrübeleri kullanarak daha profesyonel hizmet verebilmek için kurulmuştur.

Kuruluş felsefemiz;
1. İnsan odaklı çalışmak.
2. Proaktif çalışma ortamı hazırlamak.
3. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü, çalışma ortamında ve hayatın her alanında oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlayarak yaşam tarzı haline getirmek.
4. İşyerlerinin ticari sırlarını ve çalışanların kişisel ve tıbbi bilgilerini gizli tutmak.
5.İşyerleri için yasalar ve mevzuatlar ile belirlenmiş zorunlulukları yerine getirmesini sağlamak amacıyla işverene danışmanlık yapmak ve çalışanları yasal hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek.

AYDIN ARTI BİR OSGB iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uygun olarak işyerlerinde insani ve maddi kayıpları ORTADAN KALDIRMAK ,minimum düzeye indirmeyi öncelikli amaç olarak belirlemiştir. Bu sebeple AYDIN ARTI BİR OSGB, çalışanlarının kendi içinde kurduğu bir 3. göz ekibi ile belirli periyotlar da denetime tabii tutarak, hizmette hata payının minimal düzeye inmesini ve mesleki körlüğün önlenmesini sağlar. İnsani ve maddi kayıpları önleyerek ve çalışanların sağlığını güvenceye alarak iş verimini ve işletmenin performansını arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir kültür oluşumuna katkıda bulunmak AYDIN ARTI BİR OSGB‘nin kuruluş ilkesini oluşturur.

NEDEN AYDIN ARTI BİR OSGB ? AYDIN ARTI BİR OSGB iş güvenliği konusunda yenilikçi yapısıyla, hızlı ve etkin çözümler sunarak size , çalışanlara en doğru rehber olacaktır, isminden de anlaşılacağı üzere emeklerinize en az artı bir değer katacaktır.